Allt du behöver veta om OVK besiktning i Stockholm

11 mars 2024 Karl Lindgren

editorial

Obligatorisk ventilationskontroll, eller OVK, är en viktig åtgärd som syftar till att säkerställa inomhusmiljön i bostäder och offentliga byggnader. Stockholm, som en av Sveriges mest dynamiska och tätbefolkade städer, är hem till tusentals fastigheter som alla behöver uppfylla landets stränga ventilationskrav. I denna artikel går vi igenom vad en OVK besiktning innebär, varför det är vitalt för fastighetsägare i Stockholm att regelbundet genomföra dessa kontroller, och hur man går tillväga för att planera och genomföra en besiktning.

Vad är en OVK besiktning?

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) är en lagstadgad kontroll som måste genomföras för att säkerställa att byggnaders ventilationssystem är funktionella och hälsosamma. Syftet med OVK är att förbättra inomhusmiljön och minska risken för hälsoproblem som kan uppstå på grund av dålig luftkvalitet, såsom huvudvärk, trötthet, och allergier. I Sverige infördes kravet på OVK i början av 1990-talet, och sedan dess måste alla fastighetsägare genomgå regelbundna kontroller av sitt ventilationssystem.

Besiktningen utförs av en certifierad kontrollant som bedömer systemets skick och funktion. Stockholm, i synnerhet, med sin tätbebyggelse och äldre fastighetsbestånd, ställer höga krav på ventilationssystemen. Resultaten från en OVK kan resultera i rekommendationer för åtgärder som ska utföras för att upprätthålla eller förbättra ventilationsfunktionen.

Vikten av OVK i Stockholm

I Stockholm är det av yttersta vikt att fastighetsägare tar sitt ansvar för OVK besiktningar på allvar. Dels på grund av stadens kompakta levnadsmiljöer där dålig luftkanal kan påverka många människor, och dels för att stadens åldrande byggnader ofta kräver extra uppmärksamhet gällande ventilation. Vidare är Stockholm en stad som arbetar aktivt för en bättre miljö och därmed är en korrekt fungerande ventilation även en del av detta större ekologiska sammanhang.

Förutom de hälsomässiga och miljömässiga aspekterna, är det enligt svensk lag krav på att fastighetsägare genomför OVK. OVK-besiktningar ska utföras med regelbundna intervaller; för nyare byggnader är intervallet vanligtvis var sjätte år, medan äldre byggnader behöver besiktas oftare. Vid underkänd OVK måste fastighetsägaren åtgärda bristerna inom en bestämd tid. Att inte följa lagkraven kan leda till böter.OVK besiktning i Stockholm

Processen för OVK besiktning

Att genomföra en OVK besiktning i Stockholm kan känns som en stor uppgift för en fastighetsägare, men processen är rättfram. Här är en steg-för-steg guide:

1. Boka en tid med en certifierad kontrollant.

2. Förberedelser inför besiktningen kan inkludera att se till att alla ventilationsanordningar är lättillgängliga.

3. Kontrollanten genomför besiktningen, som bland annat inkluderar mätning av luftflöden och kontroll av att ventilationskanaler är rena och fria från blockeringar.

4. Efter avslutad besiktning får du en rapport som visar om fastighetens ventilationssystem är godkänt eller om det krävs åtgärder.

5. Vid underkänd besiktning måste du som fastighetsägare åtgärda dessa brister inom en angiven tidsram och därefter boka en ny OVK.

Det är viktigt att notera att en OVK inte bara är en enstaka kontroll utan en pågående process av underhåll och förbättring av fastighetens inomhusmiljö.

Hitta rätt OVK-Kontrollant i Stockholm

När du letar efter OVK besiktning i Stockholm är det viktigt att välja någon som har rätt kompetens och erfarenhet. Kontrollanten bör vara certifierad och ha god kännedom om de lokala förhållandena och kraven i Stockholm.

Ett företag som har samlad expertis och erfarenhet av OVK-besiktningar i Stockholm är Scandvik AB. Med deras hjälp kan du känna dig trygg i att din fastighet får en korrekt och professionellt utförd OVK-besiktning, vilket säkerställer god luftkvalitet för de som använder byggnaden och att du som fastighetsägare uppfyller alla lagkrav.

Genom att investera i regelbundna OVK-besiktningar säkerställer du inte bara en hälsosam inomhusmiljö utan även värdet på din fastighet i en stad där miljömedvetenheten är hög. Besök gärna Scandvik AB för att lära dig mer eller boka din nästa OVK besiktning.

Fler nyheter