Så säkerställer du att ditt hem är tryggt och säkert

14 november 2023 Julia Zsiga

editorial

Som husägare är det viktigt att se till att ditt hem är tryggt och säkert för dig och din familj. En av de viktigaste åtgärderna för att säkerställa detta är att genomföra en OVK besiktning. OVK, eller obligatorisk ventilationskontroll, är en lagstadgad årlig kontroll av ventilationssystemet i flerbostadshus och stora lokaler. Denna kontroll utförs för att säkerställa att ventilationen fungerar korrekt och att luftkvaliteten är tillfredsställande. I Helsingborg kan du vända dig till företaget NEAB för att få hjälp med din OVK besiktning.

Varför är OVK besiktning viktigt?

En väl fungerande ventilation är avgörande för att upprätthålla en god inomhusmiljö och förhindra att fukt- och mögelproblem uppstår. Genom att genomföra en OVK besiktning kan du upptäcka eventuella brister i ventilationssystemet i tid och åtgärda dem innan de leder till problem. En dåligt fungerande ventilation kan leda till dålig luftkvalitet, allergier, sjukdom och skador på fastigheten. Genom att regelbundet genomföra OVK besiktningar kan du undvika detta och se till att ditt hem är hälsosamt och säkert att bo i.

image

Hur går en OVK besiktning till?

En OVK besiktning utförs av certifierade besiktningsmän som har gedigen kunskap och erfarenhet inom området. Besiktningen omfattar en inspektion av ventilationssystemet, kontroll av flöden, ljudnivåer och temperaturer samt mätning av luftkvaliteten. Besiktningsmannen kontrollerar även att regelverket för ventilation följs och att eventuella brister åtgärdas enligt kraven.

Under besiktningen kan brister och felaktigheter dokumenteras och åtgärder rekommenderas för att säkerställa att ventilationssystemet fungerar som det ska. Efter besiktningen erhåller du som husägare en protokoll som beskriver resultatet av besiktningen samt eventuella åtgärder som behöver vidtas.

Vem kan utföra OVK besiktning i Helsingborg?

I Helsingborg kan du vända dig till företaget NEAB för att genomföra din OVK besiktning. NEAB har lång erfarenhet av att genomföra OVK besiktningar och arbetar med certifierade besiktningsmän som garanterar hög kvalitet och professionalism. Genom att anlita NEAB kan du vara säker på att din OVK besiktning utförs korrekt och att eventuella brister upptäcks och åtgärdas i tid.

NEAB erbjuder också rådgivning och hjälp med att åtgärda eventuella brister och felaktigheter som upptäcks under besiktningen. Deras erfarna och kunniga personal kan guida dig genom processen och rekommendera de bästa lösningarna för ditt specifika ventilationssystem.

Sammanfattning

En OVK besiktning i Helsingborg är en viktig åtgärd för att säkerställa att ditt hem är tryggt och säkert att bo i. Genom att årligen genomföra en OVK besiktning kan du upptäcka eventuella brister och felaktigheter i ventilationssystemet i tid och undvika allvarliga problem. I Helsingborg kan du med förtroende vända dig till NEAB för att få hjälp med din OVK besiktning. NEAB erbjuder professionell och pålitlig service samt hjälp med att åtgärda eventuella brister som upptäcks. Så säkerställ att din luftkvalitet och din inomhusmiljö är optimal genom att boka en OVK besiktning hos NEAB idag.

Fler nyheter